O eLearning-u

eLearning ili elektronsko učenje je izuzetno širok pojam koji predstavlja mnoge metode učenja uz podršku i korištenje informaciono komunikacionih tehnologija. Ovaj vid učenja je sve rasprostranjeniji kako od strane akademskih institucija, tako i od strane drugih. eLearning se odvija primenom nekih od LMS sistema(sistema za upravljanje edukacijom).

Većina sistema za upravljanje edukacijom (engleski od Learning Management Systems), su bazirani na web tehnologijama i propagiraju edukaciju  u smislu “bilo kada, na bilo kom mestu, uz bilo koji ritam učenja”, odnosno omogućavaju totalno prilagodjavanje korisniku i omogućavaju mu pristup sadržaju i materijalima u fleksibilnim okvirima.

Vodeći LMS proizvodjači se trude da proizvedu integrisane sisteme koji pored klasičnog LMS nude i mogućnost praćenja napredovanja korisnika, kao i mogućnosti testiranja, provere znanja, analize u nedostacima znanja i planiranje daljeg razvoja korisnika.

Postojeći sistemi za LMS se u osnovi mogu podeliti u dve kategorije

Open source

ATutor – www.atutor.ca

Claroline – www.claroline.org

Dokeos – www.dokeos.com

ILIAS – www.ilias.de

Moodle – www.moodle.org

 

Komercijalni software

ANGEL_Learning – www.angellearning.com

Blackboard – www.blackboard.com

eCollege – eCollege

WebCT  – kupljen od strane od Blackboard, i povlači se se iz upotrebe do 2011).

FAQ

Šta da radim ukoliko ne mogu da se prijavim na sistem?

Kada imate problem prilikom prijave na sistem, možete kontaktirati tehničku podržku ili poslati mail na zvaničnu mail adresu.

Kada može da se koristi ovakav sistem, kakva su vremenska ograničenja?

eLearning sistemi nemaju vremenska ograničenja, mogu da se koriste u bilo koje doba, sem u slučaju kada administrator sistema vrši posebna održavanja na sistemu i ažuriranja, što se najavi ranije i obično traje kratko.