eObuka Sistem lokalne samouprave i primena principa dobrog upravljanja

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizuje e-obuku (učenje na daljinu) na temu „Sistem lokalne samouprave i primena principa dobrog upravljanja“. Ona je namenjena novoizabranim odbornicima skupština gradova i opština Srbije koji po prvi put obavljaju ovu funkciju. Obuka počinje u ponedeljak, 3. oktobra, i trajeće osam nedelja – do petka, 26. novembra 2016. godine. Ovu aktivnost SKGO organizuje u svojstvu partnera na Projektu „Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi i novoizabranih odbornika putem e-obuke“, koji finansijski podržava Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Ova osmonedeljna internet obuka nudi teme i informacije o ključnim oblastima od važnosti za rukovođenje jedinicama lokalne samouprave (JLS), kao što su: decentralizacija i pojam lokalne samouprave (LS), sistem LS u Srbiji, organi i organizacija LS, oblasti i delokrug LS, javne službe koje osniva LS, finansiranje LS, učestvovanje građana u upravljanju javnim poslovima, odnosi LS sa drugim organima vlasti, institucijama i organizacijama itd. Cilj ove elektronske obuke je da se odbornicima – koji su po prvi put izabrani na lokalnim izborima – približe osnovne informacije od važnosti za njihovo delovanje u skupštinama.