Archive for jun, 2017

e-obuka „Sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizuje e-obuku „Sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi“ u svojstvu partnera na Projektu „Jačanje kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku kroz elektronsku obuku“, koji finansijski podržava Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).“Detaljnije…